ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ

February3, 2020
by Admin

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ

Please instruct all Principals of your district to enter or update I PUC students data(2019-20),if left out or addition in SATS portal without fail.SATS portal is open now and it will be closed on 04-02-2020 by 11.00 am.After that no addition and correction will be allowed.  

Important Notice

January31, 2020
by Admin

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ 28-01-2020ರ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ/ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ bspucpa.com /suvidya ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. AS-031 AS-090 AS-093 AS-1

Important Notice

January30, 2020
by Admin

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ / ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-02-2020ರೊಳಗಾಗಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಮೇಲ್ ಐಡಿ : [email protected] ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.

Important Notice

January21, 2020
by Admin

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ,

ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ, ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ (Manual Mark Sheet) ಮತ್ತು ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 23-01-2020 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03 ರಿಂದ 05 ಘಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಷಯ ಹೊಂದಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಮ್ಮ

Important Notice

January17, 2020
by Admin

ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ Question Paper Indent ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಲೇಜುಗಳು 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ Question Paper Indent ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 20-01-2020 ರೊಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Uncategorized

January16, 2020
by Admin

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ವಿಭಜಿತ, ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅನುದಾನರಹಿತ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರುಗಳಿಗೆ,

ದಿನಾಂಕ 20-01-2020 ರಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (ಫಿಜಿಕ್ಸ್), ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (ಬಯೋಲಾಜಿ) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಶಾಸ್ತ್ರ(ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್) ದಿನಾಂಕ 22-01-2020 ರಂದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ) ಮತ್ತು ಗಣಕವಿಜ್ಞಾನ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್) ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಜನವರಿ/ಫೆಬ್ರುವರಿ – 2020ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಾಗ

Notice