Very Urgent: Meeting reg SSP on 14-11-2019 in Vijaya Bifr College, RV Road

November12, 2019
by Admin

Rescheduled dates for Mid-Term exams (Sociology, Mathematics, Basic Maths)

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ PUC ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್) ದಿನಾಂಕ 20/11/2019 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಕರಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿ. ಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ BSPUC PA. Dear Principals, Mid-term Exams for Sociology, Mathematics, Basic Maths, which were

Circulars

November9, 2019
by Admin

Mid-term exams of 09-11-2019 postponed

ಇಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರಬಸಪ್ಪ. G. K. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ , ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ

Circulars