PU ONLINE ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ 2020 ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ/ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡದ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

January19, 2021
by Admin

Please attend to Zoom meeting today

Dr Suresha v Chairman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. I Request you to join the Meeting Today – From DDPUE – Rajkumar Sir. Bangalore South- Topic : Sats and other matters. 9980773823 Time: Jan 19, 2021 03:30 PM Bangalore Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83729194757?pwd=RkpxUj

Important Notice

January2, 2021
by Admin

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ,

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ) ಯನ್ನು STS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ Submit ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯ E-mail; [email protected] ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀಡಲ

Important Notice

January1, 2021
by Admin

Dear Principals

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ಯಾಲಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 04-01-2021ರ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ-11.45ರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕೋರಿಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Important Notice

December31, 2020
by Admin

Dear Principals

SATS Portal ನಲ್ಲಿ PRE UNIVERSITY COLLEGE ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

Important Notice

December29, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 29-12-2020

29/12/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Biology Chapter 4 : Part 3/10 Animal Kingdom || by Dr Vishalakshi Hegde https://youtu.be/J_QYtqGI1to Computer Science Chapter 3 Part 4/6 Data Representation || By Bharath Bhushan https://youtu.be/oefw-MfMOPo Sociology Part 1 ,2 https://youtu.be/jJncs67TExY https:

Circulars