ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಪಟ್ಟಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು

July6, 2021
by Admin

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ,

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ / ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ/ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನಿ

Important Notice

July6, 2021
by Admin

Kind attention to all College Principals

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನೆಂದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ SATs ನಲ್ಲಿ Approval ಮಾಡಿರುವ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ print ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನೊಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ

Important Notice, Urgent Notice

June26, 2021
by Admin

Kind attention to all College Principals – Here with attaching the circular regarding II PU result updation

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆನಂದರೆ, ಮೇಲಿನ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, CBSE and other board ನ ಅಂಕಗಳು ನಮೂದಿಸಲು SATs portal ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ್ನು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಕ

Circulars, Important Notice, Priority Notice, Urgent Notice

May29, 2021
by Admin

Urgent: Fill college Staff and other details in SATS

Dear Principals, Please fill your College staff details ( unaided/guest faculty) – Proforma A ಮತ್ತು college details Proforma B in SATS as soon as possible. It’s very urgent. DDPU, Bangalore South District   Colleges who are not in the attached list must these details immediately in SATS. Colleg

Uncategorized