I & II PUC – Online classes of 24-10-2020

October24, 2020
by Administrator

I & II PUC – Online classes of 24-10-2020

24/10/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Accountancy I- Chapter 1 Part 4/4 Introduction to Accounting II By Mr. Yusuf Vitla https://youtu.be/nYwA-g7VfEg Accountancy Chapter – 2: Part 1/5 Theory Base of Accounting || By Arwin Sandesh Dsouza https://youtu.be/ssLoNvwMDAE 10:30 AM Hindi Chapter – 1 : Part 1

Circulars

October23, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 23-10-2020

23/10/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Biology Chapter – 1 Part 2/ 5 THE LIVING WORLD || By Ms. Bhagyashree Aithal. https://youtu.be/uu6k2ovggFY History Chapter 2 Part 2 The Story of Evolution of Man II By Mr. Vishnu Prakash M. https://youtu.be/-4WFJgGYAbE 10:30 AM Physics Chapter – 1: Part 2/ 2 Physi

Circulars

October22, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 22-10-2020

22/10/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Mathematics Chapter – 1 : Part 2/ 5 Set Theory || By Ranjitha https://youtu.be/sf6ZOWi-3HQ Accountancy I- Chapter 1 Part 3/5 Introduction to Accounting II By Mr. Yusuf Vitla https://youtu.be/HKWYB6fnOj4 10:30 AM Chemistry Chapter – 1 Part 2/8 : Some Basic Concept

Circulars

October21, 2020
by Admin

Regd: Failed students from II PUC Supplementary Exam

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು (MCA) ಆಯಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಲಾಗ್ ಇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ

Circulars

October21, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 21-10-2020

21/10/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Chemistry Chapter – 1 Part 1/8 : Some Basic Concept of Chemistry II By Ms Shyamala Nayak https://youtu.be/kQpjlrkWYPA Economics Chapter – 2 : Part 1/5 Collection of Data II By Vishnumoorthy Mayya M. https://youtu.be/jue-o5Y6PuY 10:30 AM Mathematics Chapter – 1 :

Circulars

October20, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 20-10-2020

20/10/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Physics Chapter – 1: Part 1/ 2 Physical World || By Ravi Karanth https://youtu.be/XDzqu06m76U History Chapter – 2 : Part 1/2 The Story of Evolution of Man II By Mr. Vishnu Prakash M. https://youtu.be/C60reUePVuo 10:30 AM Biology Chapter – 1: Part 1/ 5 THE LIVING

Circulars

October19, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 19-10-2020

19/10/2020 FIRST PU CLASSES 09:30 AM Kannada chapter – 2 :Part 1 /2 Vachanagalu II By Dr. Vasudeva Belle https://youtu.be/8ASnhG09Pko 10:30 AM English – Chapter – 2 : Part 1/2 The Gentleman of the Jungle II By Mr. Harinarayana Acharya https://youtu.be/d4WgW04jv_M SECOND PU CLASSES 09:30 AM Kannada P

Circulars

October17, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 17-10-2020

17/10/2020 First PUC Classes 9.00 A.M Kannada Chapter 1 Part 2 DHURYODHANA VILAPA By Dr. Vasudeva Belle https://youtu.be/3zcGtO6Wrbo 10.30 A.M Sociology Chapter 1,Part 1/4 Nature of Sociology By Mr. Vasanth Kumar D https://youtu.be/0CqWUw-uBiA Chemistry Chapter 1 Part 2 Some Basic Concepts in chemis

Circulars

October16, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 16-10-2020

16/10/2020 Special Program – Tribute to Dr. A.P.J Abdul Kalam https://youtu.be/V_GJErs3IpQ First PUC Classes 9.00 A.M Mathematics Chapter – 1 : Part 2/5 Sets || By Prof T.Rajaram Rao https://youtu.be/kwEKzozE07A Political Science Chapter – 1 : Part 1/4 Political Science as a discipline || By Chandra

Circulars