ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SATs portal ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

August9, 2021
by Admin

Join whats app group

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು what’s App group ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ೨೫೭ ಸದಸ್ಯರು ಇರುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ ಗೆ what’s App

Important Notice

July6, 2021
by Admin

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೆನೆಂದರೆ,

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ / ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ/ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ನಿ

Important Notice

July6, 2021
by Admin

Kind attention to all College Principals

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇ ನೆಂದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ SATs ನಲ್ಲಿ Approval ಮಾಡಿರುವ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ print ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನೊಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕ್ರಮ

Important Notice, Urgent Notice

June26, 2021
by Admin

Kind attention to all College Principals – Here with attaching the circular regarding II PU result updation

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೆನಂದರೆ, ಮೇಲಿನ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, CBSE and other board ನ ಅಂಕಗಳು ನಮೂದಿಸಲು SATs portal ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ್ನು ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೊಡಲ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು. ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಕ

Circulars, Important Notice, Priority Notice, Urgent Notice