Category "News"

September25, 2019
by Admin

Invitation to all Principals

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ದಿನಾಂಕ 27.9.2019 ರಂದು ಬಿ.ಇ.ಎಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು (B E S PU College, 4th Block, Jayanagara, Bengaluru), ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ, 2018-19 ನೇ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪು

News