Category "News"

November20, 2020
by Admin

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನರಹಿತ, ಪದವಿ ವಿಭಜಿತ ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ / ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ / ಆಡಳಿತ್ಮಾತಕ / ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೀತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವ , ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡ

News

November19, 2020
by Admin

Join to telegram (https://t.me/joinchat/RUa38EU3klwcXovZsMsXvA)

https://t.me/joinchat/RUa38EU3klwcXovZsMsXvA DDPUE OFFICE BANGALORE SOUTH ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ / ರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು…

News

September25, 2019
by Admin

Invitation to all Principals

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ದಿನಾಂಕ 27.9.2019 ರಂದು ಬಿ.ಇ.ಎಸ್ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು (B E S PU College, 4th Block, Jayanagara, Bengaluru), ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ, 2018-19 ನೇ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪು

News