Category "Important Notice"

January2, 2021
by Admin

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ,

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ) ಯನ್ನು STS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ Submit ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಈ ಕಛೇರಿಯ E-mail; [email protected] ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀಡಲ

Important Notice

January1, 2021
by Admin

Dear Principals

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ಯಾಲಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 04-01-2021ರ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ-11.45ರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಛೇರಿ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಕೋರಿಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Important Notice

December31, 2020
by Admin

Dear Principals

SATS Portal ನಲ್ಲಿ PRE UNIVERSITY COLLEGE ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕುರಿತು

Important Notice

December24, 2020
by Admin

Zoom meeting on College Reopening

Topic: From DDPUE BANGALORE SOUTH Time: Dec 24, 2020 03:30 PM India Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85376045394?pwd=Rnk3YUVLVEVRTlV1TmZxNHA5T01oUT09 Meeting ID: 853 7604 5394 Passcode: suresha

Important Notice