Category "Circulars"

December24, 2019
by Admin

Reg: Advertisement in Principal’s Diary – 2020

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಡೈರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವೂ (2020ನೇ ಸಾಲಿನ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಡೈರಿಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಈ ಡೈರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ

Circulars