Posts

December28, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 28-12-2020

28/12/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Kannada Chapter 5 Part 1/2 Buddha Bisiloorinavanu || By Shivakumar K R https://youtu.be/nQtOAhAthIY Hindi Madhuva || by Muneer Ahmed https://youtu.be/GErrgJAhiqc 10:30 AM English Grammar Question Forms || By N Gayathri https://youtu.be/CXuN7YUa6T0 SECOND PU CLASS

Circulars

December24, 2020
by Admin

Zoom meeting on College Reopening

Topic: From DDPUE BANGALORE SOUTH Time: Dec 24, 2020 03:30 PM India Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85376045394?pwd=Rnk3YUVLVEVRTlV1TmZxNHA5T01oUT09 Meeting ID: 853 7604 5394 Passcode: suresha

Important Notice

December24, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 24-12-2020

24/12/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Physics Chapter 4 Part 5 10 Motion in a Plane || by Chamaraja Shanbhogue https://youtu.be/YPZcqdek1sQ Business Studies Chapter 2 : Part 7/10 Forms of Business Organisation || By Sulekha B C https://youtu.be/hUOgVbl4Sm8 Geography Chapter 4 : Part 1/3 Land forms ||

Circulars

December22, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 22-12-2020

22/12/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Chemistry Chapter 3 Part 1,2/7 Classification of elements& Periodicity in their properties https://youtu.be/bitBZoqJhW8 https://youtu.be/LZu6OKdsomQ Accountancy Chapter 4 : Part 4,5/10 Recording of Business Transactions – II || Sulekha B C https://youtu.be/UX

Circulars

December22, 2020
by Admin

Update II PUC Student details by today 22-12-2020 noon

2021ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲು (YES/NO) “PU Online Portal” ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 22-12-2020ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ನಮೂದು ಅಧರಿಸಿ “SSP Portal” ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟವಾಗ

Urgent Notice

December22, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 22-12-2020

23/12/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Biology Chapter 4 Part 2/10 Animal Kingdom || By Dr. Vishalakshi Hegde https://youtu.be/1z_NzEhCjUM Electronics Chapter 4 : Part 1/2 Passive Electronic components https://youtu.be/HCNm_yA9hKY https://youtu.be/sM-U6i0c44I Political Science Chapter 4 : Part 3/3 Con

Circulars

December21, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 21-12-2020

21/12/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Kannada Poem 3 : Part 3/3 Devanolidana Kulave || By Shivakumar K R https://youtu.be/ctOgIws_1Sk Malayalam : Grammar-Sandhi Samasam || By Ms. M Retnamma https://youtu.be/UsDvlmKdkg4 Arabic Lesson 1 https://youtu.be/YBhIk3VM7CU 10:30 AM English Chapter 8 : Part 4 /

Circulars

December18, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 18-12-2020

18/12/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Chemistry Chapter 2 Part 11/11 Structure of Atom II By Sowmya Acharya https://youtu.be/aunWAzs3aTM Economics Chapter 04 Part 1/ 2 Poverty || By Sharada N https://youtu.be/Sfd4GHHI-Ss Economics Chapter 4 : ( Kannada ) Part 1/ 2 Poverty || BY Venkatesh J https://yo

Circulars