Posts

November27, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 27-11-2020

27/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Chemistry Chapter 2 : Part 4/11 Structure of Atom II By Prajwal Kulal https://youtu.be/VPOwh7TfI98 History Chapter 3 Part 2/2 History of Ancient Civilisation || By Ms. Jayashree https://youtu.be/puteiXTou5Y 10:30 AM Biology Chapter 3 : Part 1/8 Plant Kingdom || B

Circulars

November26, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 26-11-2020

26/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Physics Chapter 3 : Part 8/11 Motion in a straight line || By Mr. P Keshav https://youtu.be/boPBIjZ8apE Economics Chapter 3 : Part 2,3/4 Liberalization Privatization Globalization || By Ms. Sadhana https://youtu.be/bu5ZtzccTEY https://youtu.be/AhUoHyB73KU 10:30 A

Circulars

November25, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 25-11-2020

25/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Biology Chapter 2 : Part 5 /5 Biological Classification ||By Harish Kotian https://youtu.be/e5WGAYFCGII Computer Science Chapter 2 : Part I,2/2 Input Output Devices || By Prasad S A https://youtu.be/l2IpJ5y8uLk https://youtu.be/oodZKIpN0Q8 Logic Chapter 2 || By A

Circulars

November24, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 24-11-2020

24/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Mathematics Chapter 3 : Part 1/11 Trigonometry || By Ms. Prabha Shenoy https://youtu.be/pk0RrEpCgUM Accountancy Chapter 3 : Recording of Transaction – 1(Accounting Equation) II By Arwin Sandesh Dsouza https://youtu.be/Z8NuyeXccLo 10:30 AM Physics Chapter 3 : Part

Circulars

November23, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 23-11-2020

23/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Kannada Poem 4 Part 2/3 Halubidal Kalmaram Karaguvanthe || By Ganaraja Kumble https://youtu.be/F0ANJaFuXHk Urdu Prose – 1 : Huzur E Akram Bahaisiyyate Maullime Insaniyath || By Yasmeen Kousar https://youtu.be/2ZbEfDTHxeE Telugu Chapter 4 : Godhavari || By Madha R

Circulars

November20, 2020
by Admin

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ,

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನರಹಿತ, ಪದವಿ ವಿಭಜಿತ ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ / ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ / ಆಡಳಿತ್ಮಾತಕ / ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೀತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವ , ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡ

News

November19, 2020
by Admin

Join to telegram (https://t.me/joinchat/RUa38EU3klwcXovZsMsXvA)

https://t.me/joinchat/RUa38EU3klwcXovZsMsXvA DDPUE OFFICE BANGALORE SOUTH ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ / ರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು…

News

November19, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 19-11-2020

19/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Mathematics Chapter 2 : Part 4/5 Relations & Functions II By Anil Kumar https://youtu.be/gcpV66kTbjU Economics Chapter 3 Part 1/4 Liberalisation, Privatisation, Globalisation || By Ms. Sadhana https://youtu.be/44gm8ML3ZWA 10:30 AM Physics Chapter 3 : Part 6/1

Circulars

November18, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 18-11-2020

18/11/2020 FIRST PU COLLEGES 09:00 AM Chemistry Chapter 2 : Part 1/11 Structure of Atom II By Prajwal Kula https://youtu.be/zSKcSC_pL2s Political Science Chapter 2 :: Part 4/4 State || By Mr. Nemiraj Shetty K. https://youtu.be/FpF8y–ugEM Political Science Chapter 3 :Part 1/4 Basic Political concept

Circulars

November17, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 17-11-2020

17/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Kannada Poem 4 : Part 1/3 Halubidal Kalmaram Karaguvanthe || By Ganaraja Kumble https://youtu.be/NhDQlQ_tXpY Sanskrit Chapter 2 Part 1/2 Adarshagunaha || By Dr. Madhukeshwara Shastry https://youtu.be/5W4aqj7VKyI Urdu Poem 2 : Naat by Suleman Qamar || By Davood Mo

Circulars

November13, 2020
by Admin

I & II PUC – Online classes of 13-11-2020

13/11/2020 FIRST PU CLASSES 09:00 AM Biology Chapter 2 : Part 2/ 5 Biological Classification || By Harish Kotian https://youtu.be/S7P5a4QPdJc Economics Chapter – 2 : Part 5/5 Collection of Data II By Vishnumoorthy Mayya M. https://youtu.be/CoVl9Uu6rgA 10:00 AM Physics Chapter 3 : Part 4/11 Motion in

Circulars