ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುರಿತು

January30, 2021
by Admin

ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ,

2020-21ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ  ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ/ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ  ಈಗಾಗಲೇ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.

ಕೋವಿಡ್-19ರ ವೈರಸ್ ಎಂಬ ಸಾಕ್ರಾಮಿಕ  ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನಿಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರ/ಇಲಾಖೆಯು ದಿನಾಂಕ      01-02-2021 ರಿಂದ  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ/ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಧಾನ  (ಎಸ್.ಓ.ಪಿ) (Standard operating procedure)  ಪಾಲಿಸುವ   ಮೂಲಕ   ಆರಂಭಿಸುವುದು.

ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಸಮಯದ  ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.

 

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ  ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ,

 

 

Important Notice