Join to telegram (https://t.me/joinchat/RUa38EU3klwcXovZsMsXvA)

November19, 2020
by Admin

https://t.me/joinchat/RUa38EU3klwcXovZsMsXvA

DDPUE OFFICE BANGALORE SOUTH

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ, ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ / ರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು…

News