Dear Principals

September22, 2020
by Admin

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ

Circulars