ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳೇ,

September29, 2020
by Admin

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ  ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾ್ಯಮದಲ್ಲ್ಇ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಉತ್ತೀಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ದಿನಾಂಕ      29-09-2020ರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಐ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : [email protected] ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ.Bangalore South 2

Important Notice