Principal’s meeting on 16-12-2019 @ CB Bhandari Jain PU College

December12, 2019
by Admin

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ,

ದಿನಾಂಕ 16.12.2019 ರಂದು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಸಭೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.

ಸ್ಥಳ.
CB Bhandari Jain PU College,
K.R. Road, VV Puram,
Opp. VV Puram College,
Bangalore

Date: 16-12-2019
Time: 11 AM

ಕರಬಸಪ್ಪ. ಜಿ. ಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ
ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

Notice