Rescheduled dates for Mid-Term exams (Sociology, Mathematics, Basic Maths)

November12, 2019
by Admin

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ,

ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ PUC ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ, ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್) ದಿನಾಂಕ 20/11/2019 ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಕರಬಸಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಜಿ. ಕೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
BSPUC PA.

Dear Principals,

Mid-term Exams for Sociology, Mathematics, Basic Maths, which were postponed due to the holiday declared by state govt on account of Ayodhya Verdict are going to be conducted on 20/11/2019.

Karabasappa (President),
Sriram G K (Secretary)
BSPUCPA.

Circulars