Mid-term exams of 09-11-2019 postponed

November9, 2019
by Admin

ಇಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕರಬಸಪ್ಪ. G. K. ಶ್ರೀರಾಮ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ , ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ

Circulars