Principal’s meeting on 23-10-2019 @ NMKRV PU College, Jayanagar

October21, 2019
by Admin

ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ನಮಸ್ಕಾರ,
ದಿನಾಂಕ 23.10.2019 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30.ಕ್ಕೆ NMKRV P U College, Jayanagar, Bangalore ಇಲ್ಲಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಆದೇಶದಂತೆ ಶ್ಯಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ತಪ್ಪದೆ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು.

ಕರಬಸಪ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ
ಬೆಂಗಳೂರು.

Circulars