Postponed exams are scheduled for 22-11-2018

November13, 2018
by Admin

ದಿನಾಂಕ 12-11-2018 ರಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 22-11-2018 ರ ಗುರುವಾರದಂದು ನಡೆಸುವುದು.

– ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೆಂಗಳೂರು


Mid-term examinations postponed on 12-11-2018 are scheduled to be conducted on Thursday, 22-11-2018.

– President and Secretary, Principal’s Association, Bangalore South, Bengaluru

 

Important Notice